Les portes de pavellons esportius de Hörmann compleixen amb les normes de prevenció d’accidents específiques per a «centres escolars» d’acord amb l’assegurança contra accidents GUV-V S 1. 

En general, les portes de pavellons esportius es col·loquen dins del buit i es tanquen amb la paret interior de les naus. No basculen a l’obrir ni sobre surten en estat obert cap a l’interior de la nau.

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.